Công trình camera đường phố xã Thoại Giang

Công trình camera đường phố xã Thoại Giang

Camera Nam Nguyễn đồng hành cùng dự án lắp đặt camera giám sát đường phố xã Thoại Giang.

 

Để lại bình luận