Công trình camera UBND Xã Vĩnh Xuân

Công trình camera UBND Xã Vĩnh Xuân

Camera Nam Nguyễn đồng hành cùng dự án lắp đặt camera giám sát cho UBND Xã Vĩnh Xuân tỉnh Vĩnh Long

 

Để lại bình luận