GIẢI ĐUA GHE NGO 2020 DBSCL

GIẢI ĐUA GHE NGO 2020 DBSCL được ghi hình lại từ Công Ty TNHH GPCN Nam Nguyễn vào ngày 01 và ngày 02 tháng 08 năm 2020
Xin chân thành cảm ơn Ban Tổ Chức đã tạo cho em điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt công việc .
Trân Trọng !

https://www.travinh.gov.vn/1472/40541/70370/614925/van-hoa-xa-hoi/cang-long-gianh-cup-vo-dich-giai-dua-ghe-ngo

Để lại bình luận