HẠT GẠO ĐỒNG BÀO

Công ty Nam Nguyễn hân hạnh tài trợ chính giải đua Ghe Ngo DBSCL

Đặt biệt Công ty Nam Nguyễn có  hỗ trợ thêm trang phục , gạo và hỗ trợ tiền cho 10 đội đua

và cổ vũ tin thần cho động đua Ghe Ngo Càng Long vào ngày 31/07/2020 để chuẩn bị cho ngày đua chính thức 01-02/08/2021

 

 

Để lại bình luận