Lắp Đặt Camera Đo Thân Nhiệt Công Ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm PATAYA

Dự án lắp đặt hệ thống camera đo thân nhiệt không tiếp xúc hỗ trợ phòng chống dịch bệnh covid tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm PATAYA (VN).

Một số hình ảnh trong quá trình thi công hệ thống camera thân nhiệt.

 

 

 

 

 

Để lại bình luận