Nguồn camera 12V-5A chuyên dùng

120.000

  • Nguồn 12V.5A loại cực tốt.
  • Made Japan
  • Có lọc nhiễu.
  • thích hợp với mọi nguồn điện
  • Siêu bền tỷ lệ gần như không có