Nguồn Camera Actiontec 12V-1.8A

80.000

Nguồn camera Actiontec 12V-1.8A loại cực tốt.

Thương Hiệu Mỹ AC 100-240V-  12V-1.8A or 2A
Có lọc nhiễu, đèn báo thích hợp với mọi nguồn điện Siêu bền tỷ lệ hư gần =0
Bảo hành 12T