SILVER 1000 -Nano Bạc- Chất khử khuẩn

320.000

Chế phẩm SILVER 1000 Nano Bạc đậm đặc

Công dụng: Sát trùng, diệt khuẩn, virut, nấm bệnh tồn tại trên bề mặt…

– Vật gia dụng, nhà cửa, nơi làm việc, công cộng, nhà xưởng, khách sạn…

Khả năng sử dụng:

– Phun sát trùng trên bề mặt: Cứ 1 lít Silver 1000 pha được 100 – 200 lít nước.

-Phun sát trùng nhà cửa, văn phòng, khách sạn, vật dụng, xe khách, khách sạn, quần áo…

– Phun sát trùng rác thải: Cứ 1 lít Silver 1000ppm pha được 20 – 50 lít nước

-Phun sát trùng xe rác, thùng rác, rác thải các loại, bãi tập kết rác, quần áo bảo hộ…vv